Zwierzęta

Fundacja Benek we współpracy ze Stowarzyszeniem Benek posiada pod opieką kilkaset zwierząt, w tym wiele w adopcjach stacjonarnych (prawie setkę koni i kilka osiołków). Wspieramy również zwierzęta innych organizacji. Pod naszą bezpośrednią opieką przebywają rozmaite gatunki, z którymi częściej lub rzadziej mogłeś się zetknąć, takie jak wielbłąd, lamy, osły,szopy pracze, krowy, niepełnosprawny żuraw, strusie, jeżozwierze, surykatki, skunksy, łabędź, lisy, ryś, sowy, agamy brodate, węże, stado żółwi, ostronos, ale także popularne świnie, konie, kozy, gołębie i kury. Nie brakuje u nas również psów i kotów.