Misja

Naszą misja jest poprawa warunków bytowych zwierząt, rozwinięcie systemu adopcji zwierząt udomowionych, oraz zmiany legislacyjne prowadzące do polepszenia sytuacji bytowej zwierząt w Polsce. Benek angażuje swoje siły w rozmaite projekty dzięki wsparciu licznych Darczyńców, którym serdecznie dziękujemy za ogromne serce i zaangażowanie. Bez finansowego, czasowego i organizacyjnego wkładu wielu osób nasze działania nie mogłyby się aż tak znacznie przyczynić do poprawy losu wielu zwierzaków.